Seuraa Etera

Vammaisten henkilökohtaisen avun järjestäminen helpottuu

Lehdistötiedote   •   Huhti 05, 2017 10:00 EEST

Etera ja SuoraTyö helpottavat vammaisten henkilökohtaisen avun lakisääteistä järjestämistä kunnissa digitaalisen palvelun avulla. Henkilökohtaisten avustajien työsuhteen hallinnon digitalisointi lisää merkittävästi vammaisen henkilön elämänhallintaa ja itsenäisyyttä.

”Eteralla on pitkä kokemus henkilökohtaisten avustajien eläkevakuuttajana. Havaitsimme, että henkilökohtaisen avun järjestämisessä on paljon paperista käsityötä. Lähdimme kehittämään palvelua, jolla helpotetaan sekä kuntien hallintoa että vammaisten arkea. Haluamme korostaa erityisesti avustettavan roolia työnantajana”, Eteran toimitusjohtaja Stefan Björkman sanoo.

Etera ja SuoraTyö ovat kehittäneet sijaismaksajapalvelua yhdessä kuntien kanssa. Sillä lasketaan jo runsaan sadan kunnan palkkoja eli kolmanneksen kaikista Suomen kunnista. Mukana on myös neljä sote-kuntayhtymää. Palvelun piirissä on tällä hetkellä jo tuhansia ihmisiä, jotka tarvitsevat henkilökohtaista apua päivittäisissä toimissaan. Kaikkiaan henkilökohtaisen avun asiakkaita Suomessa on noin 20 000.

Kaikille työnantajana toimiville vammaisille taataan oikein ja ammattitaitoisesti hoidettu palkkahallinto sekä oikea-aikainen palkanmaksu. Tukipäätöksen jälkeen kaikki hoituu digitaalisesti. Läpinäkyvyys asioiden hoidossa parantaa kaikkien osapuolten oikeusturvaa. Paperityön automatisointi vapauttaa kunnilta resursseja neuvonta-, ohjaus- ja auttamisvelvollisuuden toteuttamiseen.

Henkilökohtaisen avun järjestämisessä on havaittu puutteita, joista on tehty kanteluita oikeuskanslerille. Henkilökohtainen avustaja on vammaiselle subjektiivinen oikeus, jolla turvataan henkilön mahdollisuus itsenäiseen elämään.

”Yhtenäistämällä käytäntöjä ja takaamalla korkeatasoinen palvelu, voidaan havaittuihin haasteisiin ja puutteisiin löytää ratkaisut. Joustava digitaalinen palvelu vähentää virheitä. Samalla se mahdollistaa työnantajana toimivan avustettavan henkilön itsenäisen toiminnan omien kykyjen ja halujen mukaan”, SuoraTyön toimitusjohtaja Jani Laatikainen selostaa.

Palvelun jatkokehitystä ohjaa Eteran ja SuoraTyön sekä noin kymmenen erikokoisen kunnan muodostama yhteistyöelin. Vammaisten avustajien palvelu on osa laajempaa kuntahallinnon digitalisointia, mikä tehostaa hallintoa ja parantaa palveluja.

”Palvelu kehittyy kovaa vauhtia. Sitä voidaan jatkossa hyödyntää laajemminkin kotona tai muutoin hajallaan suoritettavaan työhön ja sen hallintaan. Suunnittelemme parhaillaan palvelun kokeilua omaishoidon sijaistamisen järjestämisessä sekä perhehoidon ja tukihenkilöiden työsuhteiden hallinnassa”, Laatikainen toteaa.

Lisätiedot

Stefan Björkman, toimitusjohtaja, Etera, puh. 050 63 219
Piia Kallio, liiketoimintapäällikkö, Etera, puh. 040 727 2651
Jani Laatikainen, toimitusjohtaja, SuoraTyö, puh. 044 023 1179
Taneli Hassinen, viestintäkoordinaatio, SuoraTyö, puh. 040 504 3321

SuoraTyö lyhyesti

SuoraTyö on työsuhteen digitaaliseen hallinnointiin erikoistunut yritys. SuoraTyö.fi-palvelu auttaa työn teettäjää hoitamaan helposti kaikki palkanmaksuun liittyvät lakisääteiset työnantajavelvoitteensa, kuten työntekijän verot, vakuutukset ja sosiaaliturvan.

SuoraTyön keskeisimmät kumppanit ovat Etera, Fennia, Lenovo ja Sanoma. Etera on myös SuoraTyön osakas. SuoraTyö kuuluu finanssitalo Taalerin ekosysteemiin. SuoraTyö on kumppanina kehitettäessä julkishallinnon palveluja.

Etera – Tässä ajassa.

Etera on työeläkeyhtiö, joka huolehtii suomalaisten eläketurvasta. Kuuntelemme asiakkaitamme ja elämme mukana heidän rytmissään. Yli 50 vuoden kokemus erityyppisistä työsuhteista tekee Eterasta muuttuvan työelämän osaajan. Työskentelemme yhdessä asiakkaidemme kanssa suomalaisten työkyvyn edistämiseksi. etera.fi kertoo enemmän.

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti