Seuraa Etera

Pohjoisen nuorilta tarvitaan oma-aloitteisuutta työnhaussa

Lehdistötiedote   •   Kesä 02, 2016 10:00 EEST

Pohjoisen alueen rakennemuutoksen vaikutus näkyy Eteran teettämässä nuorten työelämätutkimuksessa selvästi. Tutkimuksen mukaan yhä useampi haluaa kuitenkin jäädä töihin kotiseudulleen.

Eläkevakuutusyhtiö Etera selvitti ammattiin valmistuvien alle 30-vuotiaiden nuorten odotuksia ja käsityksiä työelämästä. Pohjoisen niukemmista työmahdollisuuksista kertonee se, että oma-aloitteisuuden merkitystä korostetaan työnhaussa. Sen on arvioinut ratkaisevaksi asiaksi 32 prosenttia Taloustutkimuksen kyselyyn vastanneista ammattiin valmistuvista nuorista. Aiemman työkokemuksen ja oman persoonan merkitystä pidetään huomattavasti vähäisempänä kuin muualla Suomessa.

Työilmapiirillä on Pohjois-Suomessa vähemmän merkitystä työssä viihtymiseen kuin muualla. Työilmapiirin mainitsee motivoivaksi tekijäksi vain 56 prosenttia vastaajista. Osuus on pudonnut kaksi prosenttiyksikköä viime vuodesta.

Palkka motivoi Pohjois-Suomessa vähemmän kuin muualla. Vain 19 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että palkka motivoi heitä paljon. Osuus on pudonnut viimevuotisesta 7 prosenttiyksikköä.

Verkostojen merkitys on arvioitu Pohjois-Suomessa hieman vähäisemmäksi kuin muualla. Vain 32 prosentin mielestä verkostot ovat erittäin paljon avuksi työnhaussa.

Nuoret valmiimpia kouluttautumaan uudelleen

Pohjois-Suomesta on perinteisesti muutettu työn perässä. Muuttohalukkaiden osuus on kuitenkin pienentynyt viime vuodesta, jolloin se oli peräti 90 prosenttia vastaajista. Nyt vastaava osuus on 72 prosenttia vastaajista. Ulkomaille olisi valmis muuttamaan 47 prosenttia vastaajista, kun osuus oli viime vuonna 62 prosenttia.

Pohjoissuomalaisten nuorten valmius uudelleenkoulutukseen on kasvanut huomattavasti eli 15 prosenttiyksikköä viime vuodesta. Nuorista 75 prosenttia on valmiita kouluttautumaan uudelleen, jos oman alan töitä ei ole tarjolla.

Vahva usko omaan pärjäämiseen

Pohjoissuomalaisten nuorten usko tulevaisuuteen on vahva. Peräti 91 prosenttia tutkimukseen osallistuneista uskoo olevansa oman alan töissä myös viiden vuoden kuluttua. Optimististen osuus on kasvanut viime vuodesta 10 prosenttiyksikköä.

”Tutkimuksessa on vahva myönteinen perusvire, ja se on tietysti hieno asia”, toteaa Eteran toimitusjohtaja Stefan Björkman.

Pohjoissuomalaisista vastaajista 78 prosenttia uskoo oman persoonan auttavan työnhaussa. Vain 28 prosenttia uskoo koulu- ja opiskelumenestyksen auttavan työnhaussa paljon tai erittäin paljon.

”Nuoret selvästi luottavat itseensä ja haluavat tehdä työtä. Itsetunto on kohdallaan”, Björkman lisää.

Kaikista kyselyyn vastanneista nuorista 73 prosenttia haluaisi tehdä työtä, vaikka työssä ansaittu palkka olisikin pienempi kuin työttömyyskorvaus ja mahdolliset tuet yhteensä. Pohjois-Suomessa tätä mieltä oli 76 prosenttia vastaajista.

Nuoret myös uskovat olevansa pitkään työelämässä. Pohjoissuomalaisista nuorista 48 prosenttia arvelee olevansa työelämässä 65–69-vuotiaaksi ja 29 prosenttia yli 70-vuotiaaksi.

Suomen nuoret osaajat ovat tätä mieltä

• 73 % vastanneista uskoo löytävänsä täysin tai melko varmasti töitä omalta alaltaan.
• Työnhaussa ratkaisevat oma persoona (43 %), aiempi työkokemus (36 %) ja oma aktiivisuus (27 %).
• Työelämässä nuoria motivoivat paljon tai erittäin paljon työilmapiiri (95 %), työn sisältö (92 %) ja kehittymismahdollisuudet (84 %).
• Nuorista 87 % uskoo tekevänsä oman alan töitä myös viiden vuoden kuluttua.
• Avoin ja kannustava ilmapiiri (96 %), hyvä esimies (93 %) ja työn sisältö (87 %) vaikuttavat nuorten mielestä eniten työssä jaksamiseen.

Eteran teettämän tutkimuksen toteutti Taloustutkimus huhtikuussa 2016. Tutkimus tehtiin nyt toista kertaa. Tutkimukseen vastasi 502 ammattiin valmistuvaa tai juuri valmistunutta 17–29-vuotiasta eri alojen ammattikoulu- ja ammattikorkeakouluopiskelijaa ympäri Suomen.

Mitä mieltä itä, entä länsi? Muut alueelliset tulokset nuorten työelämätutkimuksesta löytyvät osoitteesta www.etera.fi, samoin tutkimuksen valtakunnalliset tulokset.

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Stefan Björkman, p. 050 632 19, stefan.bjorkman@etera.fi
Viestintäpäällikkö Annukka Lalu, p. 050 563 4211, annukka.lalu@etera.fi

Etera – Tässä ajassa.

Etera on työeläkeyhtiö, joka huolehtii suomalaisten eläketurvasta. Kuuntelemme asiakkaitamme ja elämme mukana heidän rytmissään. Yli 50 vuoden kokemus erityyppisistä työsuhteista tekee Eterasta muuttuvan työelämän osaajan. Työskentelemme yhdessä asiakkaidemme kanssa suomalaisten työkyvyn edistämiseksi. etera.fi kertoo enemmän.

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti