Seuraa Etera

Pohjoisen nuori työnhakija soittaa perään ja käy esittäytymässä

Lehdistötiedote   •   Kesä 06, 2017 09:00 EEST

Ammattiin valmistuvat pohjoissuomalaiset nuoret luottavat omaan aktiivisuuteen työnhaussa. Työn tekemistä arvostetaan, ja työpaikan saamiseksi käydään paikan päällä näyttäytymässä tai soitetaan hakemuksen perään, selviää Eteran teettämästä nuorten työelämätutkimuksesta.

Alle 30-vuotiaat, ammattioppilaitoksesta tai ammattikorkeakoulusta valmistuvat suomalaiset nuoret ovat tyytyväisiä omaan koulutukseensa ja luottavat oman alansa työtilanteeseen. Hieman yli 70 prosenttia, eli suunnilleen yhtä moni kuin edellisvuonna, uskoo löytävänsä töitä omalta alaltaan.

”Nuorten tulevaisuudenusko nousee tutkimuksessa selvästi esiin. On hienoa, että usko oman alan töiden löytymiseen on vahva. Useimmilla nuorilla itsetunto on kohdallaan. Niin pitääkin olla. Tätä voisi tartuttaa myös meihin vanhempiin”, Eteran toimitusjohtaja Stefan Björkman sanoo.

Eläkevakuutusyhtiö Eteran nuorten työelämäasenteita koskeva tutkimus tehtiin nyt kolmatta kertaa. Taloustutkimuksen toteuttamaan kyselytutkimukseen vastasi 500 nuorta.

Oma-aloitteisuus korkeassa kurssissa

Pohjois-Suomessa oma-aloitteisuutta ja aktiivisuutta pidetään työnhaussa tärkeämpinä kuin muualla Suomessa. Jopa 35 prosenttia vastaajista piti näitä ominaisuuksia ratkaisevina työpaikan saamisessa.

42 prosenttia pohjoisen nuorista arvelee, että paikan päällä esittäytyminen auttaa merkittävästi työnhaussa. 63 prosenttia uskoo, että työhakemuksen perään kannattaa soittaa.

”Luvut ovat nousseet selvästi viime vuodesta. Se kertonee siitä, että kilpailu työpaikoista on lisääntynyt”, Björkman sanoo.

Työtä arvostetaan, palkka ei niin tärkeä

Pohjoisen nuoret eivät kavahda ajatusta työn perässä muuttamisesta työpaikan takia. Selkeä enemmistö, 81 prosenttia, on valmis vaihtamaan maisemaa työpaikan perässä. Muuttohalukkuus on kasvanut viime vuodesta 9 prosenttiyksikköä. Ulkomaille muutto on vaihtoehto yli puolelle vastaajista, kun vielä viime vuonna tähän oli valmiita vähemmän kuin puolet.

”Pohjoisen nuorilta löytyy ilahduttavasti joustavuutta – valmiutta jatkokoulutukseen, vaihtamaan alaa tai vaikka muuttamaan”, Björkman sanoo.

Työn tekemistä arvostetaan pohjoisessa jopa hieman muuta maata enemmän. 74 prosenttia kävisi mieluummin töissä, vaikka siitä maksettaisiin vähemmän palkkaa kuin mitä kertyisi työttömyystuista. Muualla maassa sama lukema on alle 70 prosenttia.

Pohjoisen nuoria motivoivat työssä erityisesti työilmapiiri (62 %) ja työn mielekäs sisältö (53 %). Vähemmän merkittäviä ovat kehittymismahdollisuudet (35 %) ja palkka, jota piti erittäin tärkeänä motivaattorina vain 18 prosenttia vastaajista.

Koulutus ei vastaa työelämän haasteisiin

Pohjoisessa koulutus ja työelämän vaatimukset kohtaavat heikoiten koko maasta. Jopa 36 prosenttia nuorista ammattilaisista koki, ettei koulu ole valmentanut tarpeeksi hyvin työelämään. Vain 12 prosenttia koki, että koulumenestys tai koulutus olisivat ratkaisevia tekijöitä työpaikan saamisessa.

Yrittäjyys houkuttelee pohjoisessa aiempia vuosia vähemmän. Yrittäjyyttä harkinneita oli vuonna 2016 56 prosenttia, tänä vuonna enää 42 prosenttia.

Fakta: Ammattiin opiskelevat ovat tätä mieltä

  • Hieman yli 70 % uskoo löytävänsä oman alansa töitä. Osuus on suunnilleen sama kuin vuotta aiemmin.
  • Jos oman alan töitä ei olisi tarjolla, 90 % vastaajista on valmiita jatkokouluttautumaan omalla alalla tai tekemään muita kuin oman alan töitä.
  • 76 % on valmiita muuttamaan toiselle paikkakunnalle työn perässä. 74 % on valmiita kouluttautumaan täysin uuteen ammattiin.
  • Työn tekoon kannustavat useimmin työilmapiiri (93 %), työn sisältö (91 %), kehittymismahdollisuudet (83 %) ja mahdollisuus vaikuttaa omaan työnkuvaan (79 %).
  • Selvästi alle puolet pitää yrittäjyyttä itselleen varteenotettavana työllistymisvaihtoehtona, kun edellisvuonna osuus oli lähes puolet.

Eteran teettämän tutkimuksen toteutti Taloustutkimus maalis–huhtikuussa 2017. Tutkimus tehtiin nyt kolmatta kertaa ja se tehtiin puhelinhaastatteluina. Tutkimukseen vastasi 500 ammattiin valmistuvaa tai juuri valmistunutta 17–29-vuotiasta eri alojen ammattikoulu- ja ammattikorkeakouluopiskelijaa ympäri Suomen. Pohjois-Suomesta vastaajia oli 141.

Mitä mieltä on etelä, entä länsi?

Alueelliset tulokset nuorten työelämätutkimuksesta löytyvät osoitteesta www.etera.fi/uutishuone

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Stefan Björkman, p. 050 632 19, stefan.bjorkman@etera.fi
Viestintäpäällikkö Annukka Lalu, p. 050 563 4211, annukka.lalu@etera.fi

Etera – Tässä ajassa.

Etera on työeläkeyhtiö, joka huolehtii suomalaisten eläketurvasta. Kuuntelemme asiakkaitamme ja elämme mukana heidän rytmissään. Yli 50 vuoden kokemus erityyppisistä työsuhteista tekee Eterasta muuttuvan työelämän osaajan. Työskentelemme yhdessä asiakkaidemme kanssa suomalaisten työkyvyn edistämiseksi. etera.fi kertoo enemmän.

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti