Seuraa Etera

Länsisuomalainen nuori on aktiivinen työnhakija

Lehdistötiedote   •   Kesä 02, 2016 10:00 EEST

Länsi-Suomen ammattiin valmistuvat nuoret ovat kääntäneet rakennemuutoksen eduksi, kertoo Eteran teettämä nuorten työelämätutkimus.

Eläkevakuutusyhtiö Etera selvitti ammattiin valmistuvien alle 30-vuotiaiden nuorten odotuksia ja käsityksiä työelämästä. Taloustutkimuksen tekemään tutkimuksen mukaan länsisuomalainen nuori on hyvin valmis työelämään. Länsisuomalaiset nuoret uskovat oman alan töitä löytyvän taloudellisesta tilanteesta huolimatta.

”Mielenkiintoista on, että länsisuomalaiset nuoret suhtautuvat alueellisesta rakennemuutoksesta huolimatta myönteisemmin tulevaisuuteen. Tämä kertonee siitä, että alueella on käynnissä paljon mielenkiintoisia kasvuhankkeita”, arvelee Eteran toimitusjohtaja Stefan Björkman.

Usko oman alan töiden löytymiseen on vahvempaa kuin muualla Suomessa ja se on kasvanut edellisvuodesta: Länsi-Suomen nuorista 77 prosenttia luottaa löytävänsä oman alan töitä (70 % v. 2015).

Työkokemus, oma persoona ja verkostot ratkaisevat työnhaussa

Aiempaa työkokemusta, omaa persoonaa ja verkostoja pidetään ratkaisevina tekijöinä työnhaun onnistumisessa.

Vastaajista 49 prosenttia pitää ammattiasemaa tärkeänä motivointitekijänä. Osuus on hieman suurempi kuin muilla alueilla.

Yrityksen arvoilla ja kulttuurilla on länsisuomalaisille nuorille vähemmän merkitystä kuin muille. Vain 49 prosenttia nuorista pitää niitä tärkeinä tekijöinä työpaikan valinnassa.

Länsisuomalaiset ovat myös aktiivisia työnhakijoita. Heistä 22 prosenttia pitää työtä tarjoavissa yrityksissä käymistä ratkaisevana asiana työnhaussa.

Yrittäjyyteen suhtaudutaan myönteisesti

Tutkimuksen mukaan nuoret suhtautuvat jokseenkin realistisesti työnhakuun. Oman alan työpaikan löytämisessä on vastanneiden mukaan tärkeintä aiempi työkokemus, erottuminen muista hakijoista sekä oma persoona, aktiivisuus ja oma-aloitteisuus. Koulumenestystä ei pidetä työnsaannin kannalta kovin tärkeänä asiana. Vain 10 prosenttia länsisuomalaisista nuorista pitää sitä ratkaisevana asiana työnhaussa.

Vastaajista 47 prosenttia pitää yrittäjyyttä kiinnostavana vaihtoehtona palkkatyölle. Länsi-Suomen nuorista 77 prosenttia olisi valmiita muuttamaan työn perässä toiselle paikkakunnalle ja 51 prosenttia jopa ulkomaille.

Vahva usko omaan pärjäämiseen

Länsisuomalaisten nuorten usko tulevaisuuteen on vahva. Nuorista 85 prosenttia arvelee olevansa oman alan töissä myös viiden vuoden kuluttua.

”Tutkimuksessa on vahva myönteinen perusvire, ja se on tietysti hieno asia. Nuoret selvästi luottavat itseensä ja haluavat tehdä työtä. Itsetunto on kohdallaan”, Björkman sanoo.

Länsisuomalaisista nuorista peräti 78 prosenttia haluaisi tehdä työtä, vaikka työssä ansaittu palkka olisikin pienempi kuin työttömyyskorvaus ja mahdolliset tuet yhteensä. Prosenttiosuus on korkeampia kuin missään muualla Suomessa. Nuoret myös uskovat olevansa pitkään työelämässä. Puolet länsisuomalaisista nuorista arvelee olevansa työelämässä 65–69-vuotiaaksi.

Suomen nuoret osaajat ovat tätä mieltä

• 73 % vastanneista uskoo löytävänsä täysin tai melko varmasti töitä omalta alaltaan.
• Työnhaussa ratkaisevat oma persoona (43 %), aiempi työkokemus (36 %) ja oma aktiivisuus (27 %).
• Työelämässä nuoria motivoivat paljon tai erittäin paljon työilmapiiri (95 %), työn sisältö (92 %) ja kehittymismahdollisuudet (84 %).
• Nuorista 87 % uskoo tekevänsä oman alan töitä myös viiden vuoden kuluttua.
• Avoin ja kannustava ilmapiiri (96 %), hyvä esimies (93 %) ja työn sisältö (87 %) vaikuttavat nuorten mielestä eniten työssä jaksamiseen.

Eteran teettämän tutkimuksen toteutti Taloustutkimus huhtikuussa 2016. Tutkimus tehtiin nyt toista kertaa. Tutkimukseen vastasi 502 ammattiin valmistuvaa tai juuri valmistunutta 17–29-vuotiasta eri alojen ammattikoulu- ja ammattikorkeakouluopiskelijaa ympäri Suomen.

Mitä mieltä etelä, entä pohjoinen? Muut alueelliset tulokset nuorten työelämätutkimuksesta löytyvät osoitteesta www.etera.fi, samoin tutkimuksen valtakunnalliset tulokset.

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Stefan Björkman, p. 050 632 19, stefan.bjorkman@etera.fi
Viestintäpäällikkö Annukka Lalu, p. 050 563 4211, annukka.lalu@etera.fi

Etera – Tässä ajassa.

Etera on työeläkeyhtiö, joka huolehtii suomalaisten eläketurvasta. Kuuntelemme asiakkaitamme ja elämme mukana heidän rytmissään. Yli 50 vuoden kokemus erityyppisistä työsuhteista tekee Eterasta muuttuvan työelämän osaajan. Työskentelemme yhdessä asiakkaidemme kanssa suomalaisten työkyvyn edistämiseksi. etera.fi kertoo enemmän.

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti