Seuraa Etera

Itäsuomalainen nuori arvostaa hyvää työilmapiiriä

Lehdistötiedote   •   Kesä 02, 2016 10:00 EEST

Rakennemuutoksen vaikutus näkyy Eteran teettämässä nuorten työelämätutkimuksessa selvästi.

Eläkevakuutusyhtiö Etera selvitti ammattiin valmistuvien alle 30-vuotiaiden nuorten odotuksia ja käsityksiä työelämästä. Taloustutkimuksen tekemän kyselytutkimuksen mukaan itäsuomalaiset ammattiin valmistuvat nuoret ovat tutkimuksen mukaan muita valmiimpia tarttumaan erilaisiin työmahdollisuuksiin. Taustalla vaikuttanee Itä-Suomen alueella näkyvä rakennemuutos.

Vahva usko omaan menestykseen

Kaikista nuorten työelämätutkimukseen osallistuneista peräti 87 prosenttia uskoo olevansa oman alan töissä myös viiden vuoden kuluttua. Optimististen osuus on kasvanut viime vuodesta 2 prosenttiyksikköä. Itä-Suomessa vastaava prosenttiluku oli 86, ja se on säilynyt samana viime vuodesta.

”Tutkimuksessa on vahva myönteinen perusvire, ja se on tietysti hieno asia”, toteaa Eteran toimitusjohtaja Stefan Björkman.

Itä-Suomessa usko oman alan töiden löytymiseen ei ole yhtä vahvaa kuin muualla Suomessa. Oman alan töitä arvioi löytävänsä 65 prosenttia itäsuomalaisista nuorista (70 % v. 2015). Osuus on laskenut edellisvuodesta ja on hieman muuta maata alhaisempi.

Työilmapiiri motivoi 

Työilmapiiri on itäsuomalaisille tärkeämpi motivaattori kuin nuorille muualla Suomessa. 70 prosenttia itäsuomalaisista nuorista kertoi työilmapiirin merkitsevän paljon. Tulos on muuta maata korkeampi, ja kasvua edellisvuodesta on 7 prosenttiyksikköä.

Työn sisällön merkitys työssä viihtymiseen on tärkeä vain 49 prosentille vastaajista. Sen merkitys on vähentynyt 8 prosenttiyksikköä viimevuotisesta.

Kehitysmahdollisuudet motivoivat itäsuomalaisia nuoria vähemmän kuin muiden alueiden nuoria. Vain noin 32 prosenttia nuorista kertoo kehitysmahdollisuuksien motivoivan erittäin paljon. Työnantajan arvojen ja toimintakulttuurin merkityksen nosti erittäin tärkeäksi vain 9 prosenttia itäsuomalaisista nuorista.

Koulu- ja opiskelumenestys vaikuttaa

Itäsuomalaisista vastaajista 87 prosenttia uskoo oman persoonan auttavan työnhaussa. Itä-Suomessa uskotaan muuta maata enemmän koulu- ja opiskelumenestyksen merkitykseen työnhaussa.

”Nuoret selvästi luottavat itseensä ja haluavat tehdä työtä. Itsetunto on kohdallaan”, Björkman lisää.

Nuorista 73 prosenttia haluaisi tehdä työtä, vaikka työssä ansaittu palkka olisikin pienempi kuin työttömyyskorvaus ja mahdolliset tuet yhteensä. Nuoret myös uskovat olevansa pitkään työelämässä.

Itä-Suomessa työhalut ovat muuhun maahan verrattuna erityisen kovat. Itäsuomalaisista vastaajista peräti 33 prosenttia arvelee olevansa työelämässä yli 70-vuotiaaksi.

Kotiseutu pitää otteessaan – muutto ei houkuta

Työmarkkinoiden tilanteesta huolimatta itäsuomalaiset nuoret haluavat jäädä omalle alueelleen asumaan. Muuttohalukkaita on vain 65 prosenttia vastaajista, mikä on selvästi vähemmän kuin muualla Suomessa. Vain 35 prosenttia nuorista olisi valmiita muuttamaan ulkomaille työn perässä. Se on peräti 20 prosenttia vähemmän kuin esimerkiksi Etelä-Suomessa.

Nuoret ovat joustavia ja pääosin valmiita joko kouluttautumaan uuteen ammattiin tai jatkokouluttautumaan nykyisellä alalla, jos töitä ei muuten löydy. Itä-Suomen nuorista 88 prosenttia oli valmiita jatkokouluttautumaan, mikäli oman alan töitä ei olisi tarjolla. Uuteen ammattiin olisi valmis kouluttautumaan 77 prosenttia, mikä oli hieman enemmän kuin muualla Suomessa.

Yrittäjyys on vaihtoehto joka toiselle

Itäsuomalaiset nuoret pitävät yrittäjyyttä myös yhtenä työllistymisen vaihtoehtona. Yrittäjyyttä on harkinnut 56 prosenttia vastaajista. Yrittäjyyttä pidetään erityisen kiinnostavana siksi, että se tarjoaa mielekkyyttä (96 % vastaajista) ja itsenäisyyttä (95 %) työntekoon.

Suomen nuoret osaajat ovat tätä mieltä

• 73 % vastanneista uskoo löytävänsä täysin tai melko varmasti töitä omalta alaltaan.
• Työnhaussa ratkaisevat oma persoona (43 %), aiempi työkokemus (36 %) ja oma aktiivisuus (27 %).
• Työelämässä nuoria motivoivat paljon tai erittäin paljon työilmapiiri (95 %), työn sisältö (92 %) ja kehittymismahdollisuudet (84 %).
• Nuorista 87 % uskoo tekevänsä oman alan töitä myös viiden vuoden kuluttua.
• Avoin ja kannustava ilmapiiri (96 %), hyvä esimies (93 %) ja työn sisältö (87 %) vaikuttavat nuorten mielestä eniten työssä jaksamiseen.

Eteran teettämän tutkimuksen toteutti Taloustutkimus huhtikuussa 2016. Tutkimus tehtiin nyt toista kertaa. Tutkimukseen vastasi 502 ammattiin valmistuvaa tai juuri valmistunutta 17–29-vuotiasta eri alojen ammattikoulu- ja ammattikorkeakouluopiskelijaa ympäri Suomen.

Mitä mieltä etelä, entä pohjoinen? Muut alueelliset tulokset nuorten työelämätutkimuksesta löytyvät osoitteesta www.etera.fi, samoin tutkimuksen valtakunnalliset tulokset.

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Stefan Björkman, p. 050 632 19, stefan.bjorkman@etera.fi
Viestintäpäällikkö Annukka Lalu, p. 050 563 4211, annukka.lalu@etera.fi

Etera – Tässä ajassa.

Etera on työeläkeyhtiö, joka huolehtii suomalaisten eläketurvasta. Kuuntelemme asiakkaitamme ja elämme mukana heidän rytmissään. Yli 50 vuoden kokemus erityyppisistä työsuhteista tekee Eterasta muuttuvan työelämän osaajan. Työskentelemme yhdessä asiakkaidemme kanssa suomalaisten työkyvyn edistämiseksi. etera.fi kertoo enemmän.

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti