Seuraa Etera

​​Etelä-Suomen nuoret hakevat kehittymismahdollisuuksia

Lehdistötiedote   •   Kesä 02, 2016 10:00 EEST

Ammattiin valmistuvien eteläsuomalaisten nuorten usko ammatissa kehittymisen mahdollisuuksiin on kasvanut peräti 17 prosenttia vuoden takaisesta, kertoo Eteran teettämä nuorten työelämätutkimus.

Eläkevakuutusyhtiö Etera selvitti ammattiin valmistuvien alle 30-vuotiaiden nuorten odotuksia ja käsityksiä työelämästä. Eteläsuomalaisia ammattiin valmistuvia nuoria motivoivat tutkimuksen mukaan keskimääräistä enemmän kehittymismahdollisuudet. Peräti 44 prosenttia nuorista nostaa ne tärkeimmäksi työelämän motivointitekijäksi. Kehittymismahdollisuuksien merkitys on kasvanut etelässä muuta Suomea nopeammin.

Eteläsuomalaisten nuorten usko oman työkokemuksen merkitykseen työnhaussa on myös muuta maata vahvempi. Nuorista eteläsuomalaisista vastaajista 60 prosenttia pitää aiempaa työkokemusta ratkaisevana asiana työpaikan saannissa.

Myös erottuminen muista työnhakijoista on Etelä-Suomessa tärkeämpää kuin muualla. Vastaajista 38 prosenttia on nostanut erottautumisen ratkaisevaksi tekijäksi, mikä kertonee myös kovemmasta kilpailusta alueella.

Vahva usko omaan menestykseen

Aiemman työkokemuksen merkitys työnhaussa oli viime vuoden vastaavassa tutkimuksessa erittäin vahva. Nyt työkokemuksen merkitys on vastaajien mielestä peräti 12 prosenttiyksikköä pienempi kuin viime vuonna. Vastaajista 85 prosenttia uskoo silti, että aiempi työkokemus auttaa työnsaannissa.

Vastaajista 90 prosenttia uskoo muista työnhakijoista erottautumisesta olevan apua. Nuorista 83 prosenttia uskoo myös oman persoonan edistävän työpaikan saamista.

Kaikista kyselytutkimukseen vastanneista 87 prosenttia ja eteläsuomalaisista peräti 89 prosenttia arvelee olevansa oman alan töissä myös viiden vuoden kuluttua. Näiden vastaajien osuus on kasvanut viime vuodesta kaikkien vastaajien osalta 2 prosenttiyksikköä ja eteläsuomalaisten osalta yhden prosenttiyksikön.

”Tutkimuksessa on vahva myönteinen perusvire, ja se on tietysti hieno asia”, toteaa Eteran toimitusjohtaja Stefan Björkman.

”Nuoret selvästi luottavat itseensä ja haluavat tehdä työtä. Itsetunto on kohdallaan”, Björkman lisää.
Kaikista kyselyyn vastanneista nuorista 73 prosenttia haluaisi tehdä työtä, vaikka työssä ansaittu palkka olisikin pienempi kuin työttömyyskorvaus ja mahdolliset tuet yhteensä.

Jatkokoulutus houkuttaa

Eteläsuomalaiset nuoret näyttävät pitävän ulkomaille muuttoa työn perässä varteenotettavampana vaihtoehtona kuin nuoret muualla Suomessa. Etelä-Suomen nuorista 55 prosenttia voisi harkita muuttoa ulkomaille. Suomessa työn perässä olisi valmis muuttamaan 69 prosenttia eteläsuomalaisista nuorista.

Nuoret ovat myös joustavia ja pääosin valmiita joko kouluttautumaan uuteen ammattiin tai jatkokouluttautumaan nykyisellä alalla, jos töitä ei muuten löydy. Etelä-Suomessa 89 prosenttia vastaajista ilmoitti olevansa halukas jatkokoulutukseen työttömyyden uhatessa.

Yrittäjyys näyttää olevan Etelä-Suomessa hieman suositumpi vaihtoehto kuin muualla. Yrittäjyyden mahdollisuuksiin uskoo 66 prosenttia eteläsuomalaisista nuorista, mikä on 10 prosenttia enemmän kuin viime vuonna. Yli puolet vastaajista pitää yrittäjyyttä kiinnostavana tai erittäin kiinnostavana vaihtoehtona.

Suomen nuoret osaajat ovat tätä mieltä

• 73 % vastanneista uskoo löytävänsä täysin tai melko varmasti töitä omalta alaltaan.
• Työnhaussa ratkaisevat oma persoona (43 %), aiempi työkokemus (36 %) ja oma aktiivisuus (27 %).
• Työelämässä nuoria motivoivat paljon tai erittäin paljon työilmapiiri (95 %), työn sisältö (92 %) ja kehittymismahdollisuudet (84 %).
• Nuorista 87 % uskoo tekevänsä oman alan töitä myös viiden vuoden kuluttua.
• Avoin ja kannustava ilmapiiri (96 %), hyvä esimies (93 %) ja työn sisältö (87 %) vaikuttavat nuorten mielestä eniten työssä jaksamiseen.

Eteran teettämän tutkimuksen toteutti Taloustutkimus huhtikuussa 2016. Tutkimus tehtiin nyt toista kertaa. Tutkimukseen vastasi 502 ammattiin valmistuvaa tai juuri valmistunutta 17–29-vuotiasta eri alojen ammattikoulu- ja ammattikorkeakouluopiskelijaa ympäri Suomen.

Mitä mieltä itä, entä länsi? Muut alueelliset tulokset nuorten työelämätutkimuksesta löytyvät osoitteesta www.etera.fi, samoin tutkimuksen valtakunnalliset tulokset.

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Stefan Björkman, p. 050 632 19, stefan.bjorkman@etera.fi
Viestintäpäällikkö Annukka Lalu, p. 050 563 4211, annukka.lalu@etera.fi

Etera – Tässä ajassa.

Etera on työeläkeyhtiö, joka huolehtii suomalaisten eläketurvasta. Kuuntelemme asiakkaitamme ja elämme mukana heidän rytmissään. Yli 50 vuoden kokemus erityyppisistä työsuhteista tekee Eterasta muuttuvan työelämän osaajan. Työskentelemme yhdessä asiakkaidemme kanssa suomalaisten työkyvyn edistämiseksi. etera.fi kertoo enemmän.

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti