Seuraa Etera

​Ennakkotietoja Eteran tilinpäätöksestä vuodelta 2010: Eteran vakuutusmaksutulo kasvoi, sijoitustuotto hyvää tasoa

Lehdistötiedote   •   Tammi 25, 2011 10:03 EET

”Eteran vakuutusmaksutulo kasvoi etenkin loppuvuodesta odotettua suotuisammin. Vakuutusten uusmyynnissä pärjäsimme selvästi markkinaosuuttamme paremmin. Myös sijoitusten tuotto oli hyvää tasoa”, Eläkevakuutusyhtiö Eteran toimitusjohtaja Hannu Tarkkonen luonnehtii viime vuoden ennakkotulosta.

Ennakkotietojen mukaan Eläkevakuutusyhtiö Eteran sijoitustuotto vuodelta 2010 oli 8,3 prosenttia (10,3 % v. 2009). Sijoitusten markkina-arvo nousi 5,4 miljardiin euroon (5,3 mrd. € v. 2009). Vakavaraisuus vahvistui edellisvuodesta.

”Eterassa oli muutosten vuosi. Organisaatio uudistettiin keväällä 2010 ja myyntikanaviin sekä palveluihin panostettiin. Sijoitusorganisaatiota vahvistettiin ja sijoitusstrategia uudistettiin. Uskon muutosten näkyvän selkeästi toiminnassamme kuluvana vuonna”, Tarkkonen kertoi.

Palkkasumma kasvuun

Eteran keskeisillä toimialoilla, erityisesti rakennusalalla, palkkasumma kääntyi kasvuun ja kasvu voimistui loppuvuodesta. Vakuutusmaksutuloa Etera sai noin 570 miljoonaa euroa (537 milj. € v. 2009). Maksutulo kasvoi 6 prosenttia edellisvuodesta.

Eläkevakuutusten uusmyynti sujui hyvin. Kaikista vuoden 2010 uusista TyEL-vakuutuksista Eteran osuus oli 16,3 prosenttia. Uusista YEL-vakuutuksista Etera sai 6,1 prosenttia. Yhteensä Etera sai 3 250 uutta TyEL-vakuutusta ja 1 358 YEL-vakuutusta.

Vakavaraisuus vahvistui

Eteran vakavaraisuus oli vakaalla tasolla ja vahvistui edellisvuodesta. Vakavaraisuusaste oli vuoden 2010 lopussa 21,5 prosenttia (18,5 % v. 2009) ja vakavaraisuusasemaa kuvaava suhdeluku 2,4 (2,3 v. 2009).

Asiakashyvityksiin Etera siirtää noin 9 miljoonaa euroa vuonna 2011 (7 milj. € v. 2010). Hyvitys on noin 0,4 prosenttia vakuutetusta palkkasummasta (0,3 % v. 2010).

Arvopaperisalkun tuotto yli kymmenen prosenttia

Eteran sijoitukset tuottivat vuonna 2010 8,3 prosenttia.

Eteralla oli sijoituksia yhteensä 5 434 miljoonaa euroa käyvin arvoin (5 272 milj. euroa v. 2009). Sijoituksista oli korkosijoituksia 2 451 milj. euroa (45 %), ja niistä lainasaamisia 486 milj. euroa. Osakkeita oli 2 030 miljoonaa euroa (37 %), joista listaamattomia osakkeita ja private equite -sijoituksia 331 milj. euroa. Kiinteistöjä sijoituksista oli 782 milj. euroa (14 %), ja muita sijoituksia 170 milj. euroa (3 %).

Sijoitusvuosi oli hyvin kaksijakoinen. Keväällä markkinoita hermostuttivat heikoimpien eurotalouksien vaikeudet, mutta USA:n mittava kvantitatiivinen elvytys sekä rohkaisevat talousluvut käänsivät loppuvuonna osakekurssit ja korot nousuun.

Eteran arvopaperisalkun tuotto kohosi yli kymmeneen prosenttiin. Viimeisen kvartaalin parhaat onnistumiset tulivat oikeista korko- ja valuuttanäkemyksistä. Joukkovelkalainojen tuotto oli 5,2 prosenttia - parhaiten tuottivat yrityslainat ja kehittyvien talouksien lainat.

”Loppuvuoden painopiste oli arvopaperisalkun muokkaamisessa uuden sijoitusstrategian mukaiseksi. Riskikorjattu osakeriski pidettiin maltillisena ennen kaikkea suojaamalla Euroopan osakemarkkinariskiä, jossa näimme suurimmat epävarmuustekijät”, Eteran sijoitusjohtaja Jari Puhakka luonnehti.

Noteerattujen osakkeiden tuotto oli 17,9 prosenttia. Kotimaisten, kehittyvien markkinoiden ja USA:n osakesijoitusten tuotot kohosivat yli kahdenkymmenen prosentin tasolle. Sen sijaan osakesijoitukset Eurooppaan tuottivat alle kymmenen prosenttia.

Muista sijoituksista pääomarahastojen (tuotto 11,2 %) ja hedge fundien (tuotto 11,4 %) tuotot paranivat loppuvuonna voimakkaimmin.

Sijoitusten keskituotto vuosina 2001 – 2010 oli 4,2 prosenttia.

Eläkkeensaajia 152 500

Eläke- ja kuntoutuskuluja Etera maksoi 998 miljoonaa euroa (975 milj. € v. 2009). Kasvua oli 3 prosenttia.

Eläkkeensaajia Eteralla oli vuoden lopussa 152 200 (154 400 v. 2009). ”Eläkkeensaajien luvulla mitattuna Etera kuuluu kolmen suurimman työeläkeyhtiön joukkoon 15 prosentin osuudellaan”, Tarkkonen sanoi.

Eteraan tuli 10 800 uutta eläkehakemusta. Eläkehakemukset vähenivät edellisvuodesta 14 prosenttia. Eniten vähenivät työkyvyttömyys- ja perhe-eläkehakemukset. Uusia eläkkeitä myönnettiin 8 190 (9 435 v. 2009). Keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä oli 58 vuotta (58 vuotta v. 2009).

Tiedot ovat alustavia ja tilintarkastamattomia. Eteran tilinpäätös vuodelta 2010 julkistetaan 9.3.2011.

LisätiedotToimitusjohtaja Hannu Tarkkonen, p. 010 553 3200 tai 040 594 9173
Sijoitusjohtaja Jari Puhakka, p. 010 553 3343 tai 050 358 8746
Viestintäpäällikkö Riitta Heinonen, p. 010 553 3404 tai 050 553 8409

Etera – Tässä ajassa.

Etera on työeläkeyhtiö, joka huolehtii suomalaisten eläketurvasta. Kuuntelemme asiakkaitamme ja elämme mukana heidän rytmissään. Yli 50 vuoden kokemus erityyppisistä työsuhteista tekee Eterasta muuttuvan työelämän osaajan. Työskentelemme yhdessä asiakkaidemme kanssa suomalaisten työkyvyn edistämiseksi. etera.fi kertoo enemmän.

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti