Seuraa Etera

Ammattiin valmistuvat nuoret täynnä tulevaisuudenuskoa

Lehdistötiedote   •   Kesä 02, 2016 10:00 EEST

Nuorten usko omaan työllistymiseen on vahvistunut aiemmasta, paljastaa Eteran teettämä nuorten työelämätutkimus.

Eläkevakuutusyhtiö Etera selvitti ammattiin valmistuvien alle 30-vuotiaiden nuorten odotuksia ja käsityksiä työelämästä. Nuorten usko omaan työllistymiseen on säilynyt vahvana ja kasvanut viime vuodesta 9 prosenttiyksikköä. Nuorista 73 prosenttia uskoo täysin tai melko varmasti työllistyvänsä oman alan tehtäviin. Taloustutkimuksen tekemään kyselytutkimuksen osallistui yli 500 nuorta.

”Tutkimuksessa on vahva myönteinen perusvire, ja se on tietysti hieno asia”, toteaa Eteran toimitusjohtaja Stefan Björkman.

Tutkituista peräti 87 prosenttia uskoo olevansa oman alan töissä myös viiden vuoden kuluttua. Optimististen osuus on kasvanut viime vuodesta 2 prosenttiyksikköä. ”Nuoret selvästi luottavat itseensä ja haluavat tehdä työtä. Itsetunto on kohdallaan”, Björkman lisää.

Oma persoona ratkaisee työnhaussa

Tutkimuksen mukaan nuoret suhtautuvat jokseenkin realistisesti työnhakuun. Oman alan työpaikan löytämisessä on vastanneiden mukaan ratkaisevaa aiempi työkokemus, erottuminen muista hakijoista sekä oma persoona, aktiivisuus ja oma-aloitteisuus.

Koulumenestystä ei pidetty työnsaannin kannalta kovin tärkeänä asiana. Ammattioppilaitoksesta valmistuvat pitivät kuitenkin opiskelumenestystä selvästi tärkeämpänä asiana kuin ammattikorkeakoulusta valmistuvat.

Nuorista 43 prosenttia nostaa oman persoonan selvästi ratkaisevaksi asiaksi työnhaussa. Ammattioppilaitoksessa opiskelevista tätä mieltä olevien määrä oli 8 prosenttiyksikköä suurempi. Nuorista 36 prosentin mielestä aiempi työkokemus on työnhaussa ratkaiseva asia.

Ammattikorkeakoulussa opiskeleville verkostojen merkitys oli työnhaussa selvästi tärkeämpi asia kuin ammattioppilaitoksessa opiskeleville. Ammattikorkeakoulussa opiskelevista sitä piti ratkaisevana 20 prosenttia.

Yrittäjyyteen suhtaudutaan myönteisesti

Nuorilla näyttää olevan hyvät selviytymiskeinot myös siinä tapauksessa, että työnhaku ei sujuisi odotusten mukaiseksi tai työsuhde päättyisi työttömyyteen.

Hieman yli puolet eli 54 prosenttia nuorista uskoisi saavansa uuden työpaikan omien verkostojensa avulla. Yrittäjyyteen luottaisi työttömyystilanteessa 17 prosenttia vastaajista. Yrittäjyyden suosio on kasvanut viime vuodesta 2 prosenttiyksikköä.

Useampi kuin joka toinen eli 53 prosenttia vastaajista on harkinnut yrittäjyyttä palkkatyön vaihtoehtona. Vastaajista 59 prosenttia uskoisi pystyvänsä työllistämään itsensä yrittäjänä. Yrittäjyyden suurimpina esteinä pidetään rahaan ja talouteen liittyviä riskejä sekä uskalluksen ja ideoiden puutetta.

Muuttohalukkuus vähentynyt

Muuttohalukkuus työn perässä on pienentynyt viime vuodesta. Sitä saattaa selittää yrittäjyyden suosion kasvaminen 4 prosenttiyksiköllä.

”Muuttohalukkuuden vähentyminen oli hieman yllättävää. Yrittäjyyden suosion nousu viittaa siihen suuntaan, että vastaajat ovat sitoutuneita asuinalueeseensa. Halutaan asettua aloilleen ja jäädä nykyiselle asuinalueelle vaikka yrittäjänä”, Björkman kuvailee.

Nuoret ovat tutkimuksen perusteella kuitenkin joustavia ja pääosin valmiita joko kouluttautumaan uuteen ammattiin tai jatkokouluttautumaan nykyisellä alalla, jos töitä ei muuten löydy.

Nuori osaa myös vaatia

Työn mielekkyydellä on tutkimuksen mukaan nuorille erittäin suuri merkitys. Työn mielekkyys ja mahdollisuus toteuttaa omia ideoita ovat tärkein syy mahdolliseen yrittäjyyteen.

Hyvä fiilis ja hyvä esimies vaikuttavat palkkatyössä viihtymiseen. Esimieheltä odotetaan ennen kaikkea kannustavuutta, joustavuutta ja reiluutta.

”Nuorille oli tärkeintä avoin ja kannustava ilmapiiri ja fiksu esimies. Nuoret eivät siis välttämättä usko siihen, mitä yritykset paperilla arvoistaan kertovat, vaan tärkeintä ovat arjen työelämän kokemukset”, Björkman kiteyttää.

Nuorista 73 prosenttia haluaisi tehdä työtä, vaikka työssä ansaittu palkka olisikin pienempi kuin työttömyyskorvaus ja mahdolliset tuet yhteensä. Nuoret myös uskovat olevansa pitkään työelämässä. Heistä 44 prosenttia arvelee olevansa töissä 65–69-vuotiaaksi ja jopa 29 prosenttia yli 70-vuotiaaksi.

Suomen nuoret osaajat ovat tätä mieltä

• 73 % vastanneista uskoo löytävänsä täysin tai melko varmasti töitä omalta alaltaan.
• Työnhaussa ratkaisevat oma persoona (43 %), aiempi työkokemus (36 %) ja oma aktiivisuus (27 %).
• Työelämässä nuoria motivoivat paljon tai erittäin paljon työilmapiiri (95 %), työn sisältö (92 %) ja kehittymismahdollisuudet (84 %).
• Nuorista 87 % uskoo tekevänsä oman alan töitä myös viiden vuoden kuluttua.
• Avoin ja kannustava ilmapiiri (96 %), hyvä esimies (93 %) ja työn sisältö (87 %) vaikuttavat nuorten mielestä eniten työssä jaksamiseen.

Eteran teettämän tutkimuksen toteutti Taloustutkimus huhtikuussa 2016. Tutkimus tehtiin nyt toista kertaa. Tutkimukseen vastasi 502 ammattiin valmistuvaa tai juuri valmistunutta 17–29-vuotiasta eri alojen ammattikoulu- ja ammattikorkeakouluopiskelijaa ympäri Suomen.

Mitä mieltä etelä, entä pohjoinen? Alueelliset tulokset nuorten työelämätutkimuksesta löytyvät osoitteesta www.etera.fi

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Stefan Björkman, p. 050 632 19, stefan.bjorkman@etera.fi
Viestintäpäällikkö Annukka Lalu, p. 050 563 4211, annukka.lalu@etera.fi

Etera – Tässä ajassa.

Etera on työeläkeyhtiö, joka huolehtii suomalaisten eläketurvasta. Kuuntelemme asiakkaitamme ja elämme mukana heidän rytmissään. Yli 50 vuoden kokemus erityyppisistä työsuhteista tekee Eterasta muuttuvan työelämän osaajan. Työskentelemme yhdessä asiakkaidemme kanssa suomalaisten työkyvyn edistämiseksi. etera.fi kertoo enemmän.

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti