Seuraa Etera

Ammatillinen kuntoutus vaatii motivaatiota

Lehdistötiedote   •   Tammi 05, 2010 17:34 EET

”Ammatillinen kuntoutus vaatii kuntoutujalta tahtoa ja vahvan motivaation. Kuntoutuminen ja työelämässä jatkaminen ovat aina taloudellisesti parempi vaihtoehto kuin työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen”, sanoo kuntoutus- ja työkyvyttömyyseläkeyksikön päällikkö Nina Brandenburg Eläkevakuutusyhtiö Eterasta.

Ammatillinen kuntoutus tarjoaa työntekijälle mahdollisuuden jatkaa työelämässä heikentyneestä työkyvystä tai sairaudesta huolimatta. Ammatillinen kuntoutus on yksi tärkeimmistä keinoista ehkäistä työkyvyttömyyseläkkeitä. Ammatillisen kuntoutuksen keskeisimpiä keinoja on kouluttaminen uuteen ammattiin.

Etera antaa noin 550 ennakkopäätöstä oikeudesta ammatilliseen kuntoutukseen vuosittain. Haetuista kuntoutuksista noin 80 prosenttia myönnetään. Kuntoutusmahdollisuudet selvitetään jokaisen työkyvyttömyyseläkehakemuksen yhteydessä, mutta kuntoutukseen valitaan vain viidennes työkyvyttömyyseläkkeenhakijoista. Kuntoutusmahdollisuutta tarjotaan useimmille, mutta kaikki eivät kuntoutusta hae tai aloita.

Kuntoutuksen keinoihin kuuluvat uuteen ammattiin koulutuksen lisäksi muun muassa työhönvalmennus, työkokeilut uudessa tai entisessä työssä, oppisopimuskoulutus ja alkavan yritystoiminnan tukeminen.

Tärkeää kuntoutua takaisin työelämään

”Kuntoutus ei ole itsetarkoitus. Panostamme Eterassa erityisesti siihen, että työntekijä voisi palata takaisin työhön. Tällä hetkellä Eteran kustantamana ammatilliseen kuntoutukseen osallistuneista lähes 70 prosenttia palaa työelämään”, sanoo Eteran eläkejohtaja Kari Härkönen.

Hän pitää paluuprosenttia korkeana, kun ottaa huomioon, että suuri osa Eteran kuntoutujista on aiemmin työskennellyt fyysisesti raskaissa töissä. ”On arvioitu että kuntoutus kannattaa, jos työntekijä pystyy jatkamaan työssä puolitoista vuotta pidempään kuin ilman kuntoutusta. Aloitteentekijänä työterveyshuolto on usein avainasemassa, mutta aloite voi tulla myös työntekijältä itseltään”, Härkönen korostaa.

Työeläkeyhtiön kustantamaan ammatilliseen kuntoutukseen voivat päästä työelämään kiinnittyneet henkilöt. Osa nuorista työkyvyttömyyseläkkeen hakijoista putoaa tästä syystä ammatillisen kuntoutuksen ulkopuolelle. Juuri nuorimpien alle 35-vuotiaiden työkyvyttömyyseläkeläisten määrä on tuplaantunut viimeisten viiden vuoden aikana. Mielenterveyden ongelmat ovat suurin eläköitymisen syy tässä ikäryhmässä.

Tuki- ja liikuntaelinvaivat yleisiä Eteran vakuutetuilla

”Puolet Eteran kuntoutujista on tuki- ja liikuntaelinsairaita. Heitä voidaan usein auttaa esimerkiksi kouluttamalla uudelleen kevyempiin töihin ja tehtäviin. Mitä nopeammin kuntoutustoimet päästään aloittamaan, sitä parempia tuloksia saavutetaan”, Brandenburg sanoo.

LisätietojaEläkejohtaja Kari Härkönen, p. 010 553 3223, sähköposti: etunimi.sukunimi(at)etera.fi
Kuntoutus- ja työkyvyttömyyseläkeyksikön päällikkö Nina Brandenburg, p. 010 553 3826,sähköposti: etunimi.sukunimi(at)etera.fi

Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera
Etera on keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö, joka vakuuttaa kaikkien toimialojen työntekijöitä ja yrittäjiä. Vuonna 2008 Etera hoiti 242 000 työntekijän ja 2 700 yrittäjän eläketurvaa. Eläkkeitä Etera maksoi vuonna 2009 arviolta 970 miljoonaa euroa 156 000 eläkkeensaajalle. Noin 16 % yksityissektorin eläkkeensaajista saa eläkkeensä Eterasta.

Etera – Tässä ajassa.

Etera on työeläkeyhtiö, joka huolehtii suomalaisten eläketurvasta. Kuuntelemme asiakkaitamme ja elämme mukana heidän rytmissään. Yli 50 vuoden kokemus erityyppisistä työsuhteista tekee Eterasta muuttuvan työelämän osaajan. Työskentelemme yhdessä asiakkaidemme kanssa suomalaisten työkyvyn edistämiseksi. etera.fi kertoo enemmän.

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti