Seuraa Etera

Työeläkeyhtiöiden asiakashyvitykset uudistuvat – kustannustehokkuus kasvattaa Eteran hyvityksiä

Uutinen   •   Maalis 13, 2017 09:12 EET

Uudistus mahdollistaa sen, että Etera voi jatkossa jakaa hoitokustannusylijäämänsä kokonaisuudessaan asiakkailleen. Etera on tehostanut viime vuosina merkittävästi omaa toimintaansa. ”Asiakashyvitystemme kokonaismäärä kasvaa, sillä Etera on kustannustehokkain työeläkeyhtiö”, kertoo varatoimitusjohtaja Timo Hietanen.

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut työeläkeyhtiöiden asiakashyvitysten uudistukset. Tavoitteena on edistää alan kilpailua ja kustannustehokkuutta.

Asiakashyvitys on työeläkeyhtiön asiakkailleen antama TyEL-vakuutusmaksun alennus.

Kustannustehokas toiminta hyödyttää asiakkaitamme

Eteran tehokkuudesta syntyvä hoitokustannusylijäämä voidaan vuodesta 2017 lähtien jakaa kokonaisuudessaan asiakashyvityksinä. 

"Etera on parantanut  tehokkuuttaan merkittävästi viime vuosina. Tämä työ yhdessä lakimuutoksen kanssa merkitsee asiakkaillemme parempia asiakashyvityksiä", varatoimitusjohtaja Timo Hietanen toteaa. Etera on työeläkeyhtiöistä kustannustehokkain eli Eteran hoitokustannusylijäämä suhteessa vakuutettuun palkkasummaan on työeläkeyhtiöiden paras.

Uudistus vaikuttaa ensimmäisen kerran vuonna 2018 maksettaviin asiakashyvityksiin. Aiempina vuosina enintään puolet hoitokustannusjäämästä on voitu jakaa asiakkaille hyvityksinä.

*) Vuonna 2017 koko hoitokustannustuloksen voi siirtää asiakashyvityksiin. Samassa yhteydessä maksun hoitokustannusosaa pienennetään kaikissa työeläkeyhtiössä 7 %. Silti yhtiöiden hyvitystaso säilyy keskimäärin samana. 


Asiakashyvitysten kokonaismäärä määräytyy jatkossakin samoin perustein kaikissa työeläkeyhtiössä yhtiön vakavaraisuuden ja hoitokustannusylijäämän perusteella.

Työeläkeyhtiötä vaihtavan yrityksen jälkihyvitykset pienenevät

Työeläkeyhtiötä vaihtavalle asiakkaalle maksettavat ns. jälkihyvitykset pienenevät. Muutos koskee eläkevakuutuksia, jotka siirtyvät työeläkeyhtiöstä toiseen 31.12.2016 jälkeen.

Asiakashyvitys maksetaan edelleen vakuutuksen siirtymisvuodelta samalla perusteella kuin jos asiakkuus jatkuisi. Päättymisvuoden jälkeen maksettavien ns. jälkihyvitysten määrä kuitenkin jatkossa pienenee noin puoleen nykyisestä.Tämä voi kuitenkin vaihdella työeläkeyhtiökohtaisesti.

Asiakashyvitykset jaetaan jatkossa työeläkeyhtiön omien sääntöjen mukaan

Vuodesta 2018 alkaen asiakashyvitykset jaetaan asiakkaille kunkin eläkeyhtiön omien sääntöjen mukaan. Uudistus vaikuttaa ensimmäisen kerran vuonna 2019 maksettaviin asiakashyvityksiin.

”Eteran malli tukee entistä paremmin asiakasyritystemme liiketoiminnan kasvua. Se säilyttää asiakkaiden pitkän aikavälin palkkasummahistorian edelleen tärkeänä tekijänä asiakashyvityksen määräytymisessä. Eteran asiakashyvityksistä hyötyvät nopeammin myös uudet asiakkaamme”, summaa Hietanen. 

Palkkasummaan pohjautuva asiakashyvitys on asiakkaille myös selkeämpi ja läpinäkyvämpi kuin nykyinen rahastoon pohjautuva malli.

Asiakashyvitysten jakamisessa Etera noudattaa oikeudenmukaisuuden, yhdenvertaisuuden ja kohtuuden periaatteita.

Sosiaali- ja terveysministeriö vahvisti eläkeyhtiöiden asiakashyvitysten jakosäännöt helmikuussa.

Lisätietoa asiakashyvityksen uudistuksista saat yhteyshenkilöltäsi Eterasta.

Lisätietoa uudistuksista

Työeläkevakuuttajat TELAn tiedote

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti