Seuraa Etera

Tulorekisteri käyttöön vuonna 2019 – palkkailmoittaminen muuttuu

Uutinen   •   Maalis 13, 2017 15:30 EET

Tavoitteena on, että perustettava tulorekisteri olisi käytössä vuoden 2019 alussa ja käyttö laajenisi vaiheittain 2020-luvun alussa. Tulorekisteri on valtiovarainministeriön käynnistämä valtakunnallinen hanke, joka koskee kaikkia työnantajien maksamia palkkoja. Eläkeyhtiönä Etera on yksi Tulorekisterin hyödyntäjistä.

Palkanlaskijoiden työ tulee virtaviivaistumaan, sillä tiedot raportoidaan vain yhteen paikkaan heti maksutapahtuman jälkeen.

Jos asiakas käyttää jo nyt Eteran kuukausi-ilmoitusta, ei tulorekisteri aiheuta suurta muutosta. Palkkatiedot ilmoitetaan Eteran sijaan tulorekisteriin 1.1.2019 alkaen. Tulorekisteriin tiedot ilmoitetaan viimeistään viiden päivän kuluessa palkanmaksusta. Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin on maksutonta.

Tulorekisteriä koskeva laki tulee voimaan vuonna 2018.

Hallinnollinen taakka keventyy

Tulorekisterin tavoitteena on keventää yritysten hallinnollista taakkaa ilmoitusmenettelyitä yksinkertaistamalla. Muun muassa nykyisistä vuosi-ilmoituksista voidaan luopua.

Tulorekisteri korvaa:

  • Verohallinnon
  • työeläkeyhtiöiden
  • työttömyysvakuutusrahaston (TVR) ja
  • tapaturmavakuuttamisen vuosi-ilmoitustiedot.

Tulotietojen on tarkoitus siirtyä rekisteriin sähköisesti suoraan palkkahallinnon järjestelmistä ja muista tietoja tuottavista järjestelmistä kehitteillä olevan kansallisen palveluväylän välityksellä.

Yrittäjien YEL-vakuutusten hoitoon ei muutoksia

Yrittäjien YEL-vakuuttamiseen tulorekisteri ei tuo muutoksia. Yrittäjän YEL-työtuloa ei ilmoiteta tulorekisteriin. YEL-työtulomuutokset ilmoitetaan aina Eteraan ja muutoksen voi tehdä Eteran verkkopalvelussa.

Tulorekisterin käyttö laajenee vaiheittain

Rekisterin tarvitseman tietojärjestelmän hankinnasta ja ylläpidosta vastaa Verohallinto. Rekisterin käyttö laajenee vaiheittain. Aluksi tulorekisteriin kerätään vain palkkatuloja koskevat tiedot. Vuosina 2020–2021 tulorekisteriin on tarkoitus kerätä myös eläke- ja muita etuustuloja koskevat ajantasaiset tiedot.

Lisäksi rekisteriin toimitettuja tietoja hyödynnetään mm. etuuksien laskennassa ja eri viranomaisten valvonnassa ja tilastoinnissa. Tulorekisteri tulee korvaamaan myös aikaisemmin työnantajilta ja tulonsaajilta pyydettyjä palkkaselvityksiä ja -todistuksia.

Lisätietoa

Valtiovarainministeriön tiedote

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti