Seuraa Etera

Siparila - Eteran Työkykypalkintofinalisti 2016: ”Vastuunotto kasvattaa työntekijöiden motivaatiota”

Uutinen   •   Elo 09, 2016 10:59 EEST

"Siparilan tuotannossa ei ole esimiehiä lainkaan, vaan työntekijöillä on vastuu ja valta tehdä päätöksiä omasta työstä. Se on lisännyt sitoutumista työhön", kertoo toimitusjohtaja Juha Sojakka. Lassi Matero on yksi Siparilan ammattilaisista.

Rakentamisen puutuotteita valmistava Siparila päätti antaa työntekijöille enemmän valtaa ja palkita heitä vastuun ottamisesta. Vaikutukset alkoivat pian näkyä yhtiön tuloksessa ja työhyvinvoinnissa.

Vaajakoskelainen Siparila Oy on yksi Eteran Työkykypalkintofinalisteista 2016. Perheyritys tuottaa rakentamisen tarpeisiin valmiiksi pintakäsiteltyjä puujalosteita.

Yhtiössä on viime vuosina määrätietoisesti jaettu vastuuta ja kehitetty sisäistä viestintää, jotta yhteiset tavoitteet olisivat selvät kaikille. Samalla on haluttu antaa työntekijöille enemmän vaikutusmahdollisuuksia ja palkita vastuun ottamisesta.

”Menestys lähtee yksilöistä. Ja jos porukka on motivoitunutta, se näkyy heti yksilösuorituksessa”, linjaa Siparila Oy:n toimitusjohtaja Juha Sojakka.

Lisää sananvaltaa omaan työhön


Siparilassa ryhdyttiin jo vuonna 2007 viemään läpi muutosta, jossa esimiestaso poistettiin tuotannosta kokonaan. Uudistuksen myötä työntekijät ovat saaneet aiempaa enemmän sananvaltaa omaan työhönsä.

Muutos ei mennyt läpi sormia napsauttamalla. Varsinkin alussa uudistus herätti vastustusta työntekijöiden keskuudessa. Puuala on työ- ja organisaatiokulttuuriltaan varsin perinteinen. Siparilassa tuotteita valmistetaan linjoilla kolmessa vuorossa.

”Työntekijöitä mietitytti, mitä he tekevät ongelmatilanteissa. Koettiin, ettei yksi työntekijä voi komentaa toista samalla tasolla olevaa”, Sojakka kertoo.

Sairauslomat vähenivät


Uudistus saatiin kuitenkin vietyä läpi, kun työntekijät huomasivat uuden toimintatavan edut. Sojakan mukaan organisaation uudistus lisäsi työntekijöiden sitoutumista työhönsä. Muun muassa sairauslomat vähenivät. ”Aiemmin oli esimerkiksi enemmän selittämättömiä selkä- tai olkapääkipuja”, Sojakka kertoo.

Vastuun ottamisesta myös palkitaan työntekijöitä. Jokainen linja vastaa yhdessä tuloksestaan, ja kannustinpalkkio myönnetään kaikkien linjalla työskentelevien vuorojen yhteisestä suorituksesta.

Nykyisin tuotantojärjestelmä antaa palautteen tehdystä työstä välittömästi jokaisen vuoron lopussa. Kirjallisen palautteen lisäksi lopputulos ilmoitetaan värikoodeilla.

Viestintään on panostettu


Siparilassa on vuosien varrella vedetty läpi erilaisia työyhteisön kehittämishankkeita. Yksi oivallus oli yhtiön sisäisen viestinnän parantaminen. ”Huomasimme, etteivät kaikki esimerkiksi ymmärrä johdon tilannekatsauksia”, Sojakka havainnollistaa.

Perheyrityksessä pyritään kertomaan työntekijöille avoimesti, miten yrityksellä menee taloudellisesti. Kuukausi-infot on Siparilassa pidetty perinteisesti koko henkilöstölle. Käytännössä on kuitenkin huomattu, että infossa ei aina uskalleta avata suuta ja kysyä esillä olevista asioista. ”Kehitämme parhaillaan uutta tiimivalmennuksen mallia. Ideana on, että jokaisesta vuorosta yksi henkilö tulisi infoon ja välittäisi keskeiset asiat edelleen muille vuoron työntekijöille”, Sojakka kertoo.

Jumppa kannustaa venyttelemään


Puunjalostusteollisuus on yhä useammin näyttöpäätteen ääressä istumista kuin rankkaa fyysistä uurastusta. Se nostaa niska-, hartia- ja selkävaivat yhdeksi työkyvyn riskiksi. Työn muutokset voivat vaikuttaa myös työn mielekkyyteen.

”Tärkeintä on, että ihmiset ottavat itse vastuuta ja pitävät myös itsestään huolta. Henkinen jaksaminen on avainasemassa”, Sojakka sanoo.

Siparilassa myös jumpataan noin kerran viikossa aamu- ja iltavuoron vaihtuessa. Ideana on lähinnä muistuttaa työntekijöitä liikkeistä, jotka auttavat niska- ja hartiaseudun jännityksiin. Toiveena on, että ihmiset innostuisivat tekemään liikkeitä työvuoronsa aikana tai kotona.


Kolme teesiämme

 • Asiat kerrotaan niin selkeästi, että kaikki ymmärtävät.
 • Työntekijöille annetaan vastuuta ja sen ottamisesta palkitaan.
 • Motivoitunut ihminen pitää huolta omasta työkyvystään.


Siparila Oy

 • Tekee pintakäsiteltyjä puujalosteita rakentamiseen ja sisustamiseen
 • Perheyritys
 • Perustettu vuonna 2003
 • Kasvanut yritysostojen kautta
 • Tuotantoyksiköt Vaajakoskella, Parkanossa ja Kajaanissa
 • Työntekijöitä yhteensä noin 100
 • Liikevaihto 18,5 miljoonaa euroa vuonna 2015 (arvioitu liikevaihto noin 21 miljoonaa euroa vuonna 2016)
 • Noin 35–40 prosenttia liikevaihdosta tulee viennistä


Teksti Hanna Moilanen Kuvat Petri Blomqvist


Seuraa uutisointia


Eteran Työkykypalkinto jaetaan vuosittain työkyvyn edistämisessä ansioituneelle yritykselle, organisaatiolle tai tiimille. Esittelemme kaikki vuoden 2016 finalistit elokuun aikana.

Tänä vuonna Työkykypalkinnon voittajan valitsee Lasse Laatunen. Voittaja julkistetaan 8.9.2016. Seuraa uutisointia uutishuoneessamme etera.fi:ssä sekä sosiaalisen median kanavissamme Twitterissä, LinkedInissä ja Facebookissa.

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti