Seuraa Etera

Osittainen vanhuuseläke joustaa elämäntilanteen mukaan

Uutinen   •   Maalis 07, 2017 09:56 EET

Joustoa työnteossa tai tuloissa tarvitseva on voinut tänä vuonna tukeutua osittaiseen varhennettuun vanhuuseläkkeeseen. Eteran eläkeneuvonnassa kiinnostus uutta eläkettä kohtaan näkyy selvästi.

Kuluva vuosi toi muassaan uuden eläkelajin aiempaa osa-aikaeläkettä korvaamaan. Helmikuun alusta alkaen on ollut mahdollista ottaa osa karttuneesta vanhuuseläkkeestä ennakkoon eli hyödyntää osittain varhennettua vanhuuseläkettä.

Uusi eläkemuoto tarjoaa mahdollisuuden tulojen lisäämiseen ja töissä käymiseen samaan aikaan. Myös työttömät ja yrittäjät voivat hakea varhennettua vanhuuseläkettä. Uusi eläke voi olla apuna esimerkiksi työuran keventämisessä lähellä vanhuuseläkkeelle jäämistä tai toimeentulon helpottamisessa työttömyysaikana.

”Ensimmäisten kuukausien kokemusten mukaan uusi eläkelaji kiinnostaa. Kiinnostus on ollut suurempaa kuin aiemmin osa-aikaeläkettä kohtaan”, kertoo Eteran työkyky ja eläkkeet -toiminnon lakiasiainpäällikkö Timo Tyni. Ensimmäiset osittaiselle vanhuuseläkkeelle siirtyneet henkilöt saivat eläkkeensä maksuun helmikuun alusta alkaen.


Joustoa työnantajalle ja työntekijälle

Osittaisen vanhuuseläkkeen etu on sen tarjoama joustavuus. Eläkkeessä ei ole rajoituksia työnteolle tai ansioille. Eläkkeen rinnalla tehdystä työstä karttuu normaalisti uutta eläkettä, jonka saa maksuun vanhuuseläkettä hakiessa. Hakijalla on myös vapaus valita, ottaako eläkettä ennalta maksuun puolet vai neljäsosan karttuneesta eläkkeestään.

Osittaista vanhuuseläkettä saava voi työskennellä sen verran kuin haluaa, ja miten sopii työantajan kanssa. Jouston mahdollisuudet lisääntyvät sekä työnantajalle että työntekijälle.

”Osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen hakemuksia on Eteraan ehtinyt tulla runsaat 170. Erityisesti yrittäjät tuntuvat olevan kiinnostuneita tästä eläkelajista. Enemmistö uuden eläkkeen hakijoista on palkansaajia ja noin viidennes yrittäjiä”, koostaa Timo Tyni. ”Näyttää myös siltä, että on suositumpaa ottaa maksuun puolet eläkkeestä kuin vain neljännes.”


Työuran jatkajia on paljon


Vanhuuseläkettä voi nostaa osittaisena jo 61-vuotiaana. ”On tärkeää kuitenkin huomata, että varhennetun vanhuuseläkkeen osaan tehdään varhennusvähennys, joka pienentää nostettua eläkeosaa. Vähennys tulee vaikuttamaan koko eläkeajan kuukausieläkkeen suuruuteen”, painottaa Tyni.

”Jos työeläke on pieni, kannattaa pohtia työelämässä pysymistä mahdollisimman pitkään. Kun ottaa osittain varhennetun vanhuuseläkkeen vasta alimmassa vanhuuseläkeiässä, ei eläkettä pienennetä.”

”Työeläkeuudistuksen tarkoitus on kaikkiaan ollut, että työntekijät ja yrittäjät voisivat jatkaa pidempään työelämässä. Eteran kokemuksen mukaan työuran jatkajia on paljon. Suurin osa hakijoista on sellaisia, joilla työsuhde ja yrittäjyys jatkuu osittaisen varhennetun vanhuuseläkkeen rinnalla. Uutta eläkettä ovat hyödyntäneet myös jo vanhuuseläkeiän saavuttaneet, jotka jatkavat työskentelyä edelleen. Heitä hyödyttää myös työuran jatkamisesta palkitseva lykkäyskorotus.”

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti