Seuraa Etera

Eläkekarttumat ja -maksut yhtenäisemmiksi vuoden 2017 alusta

Uutinen   •   Syys 01, 2016 14:13 EEST

Ensi vuoden alusta tulee työntekijöiden ja yrittäjien eläkekarttumiin ja -maksuihin muutoksia. Tämä vaikuttaa myös TyEL-palkkailmoittamiseen. Muutokset koskevat vuonna 2017 tai sen jälkeen karttuneita eläkkeitä tai maksettuja palkkoja. Muutos vaikuttaa myös yrittäjien vakuuttamiseen.

Lisäksi muutoksia tulee TyEL-vakuuttamisen ikärajoihin sekä työntekijän osuuteen TyEL-vakuutusmaksusta.

Eläkemaksuprosentti iästä riippumattomaksi

Vakuuttamisvelvollisuuden alaraja siirtyy työntekijöillä nykyisestä 18 vuodesta 17 ikävuoteen. Työntekijän täytettyä 17 vuotta, vakuuttamisvelvollisuus alkaa seuraavan kuukauden alusta. Yrittäjillä vakuuttamisen alaraja säilyy 18 vuodessa.

17-vuotiaasta lähtien työntekijän eläkemaksuprosentti on samansuuruinen riippumatta siitä, minkä ikäinen työntekijä on. Myös yrittäjien maksu on jatkossa iästä riippumaton.

53–62-vuotiaat muodostavat poikkeuksen, sillä heillä muutoksessa on siirtymäaika. 53–62-vuotiaalta yrittäjältä tai työntekijältä peritään 1,5 prosenttiyksikköä suurempi eläkevakuutusmaksu kuin 17–52-vuotiaalta tai 63–67-vuotiaalta. Kun työntekijä tai yrittäjä täyttää 68 vuotta, ei silloin enää peritä mitään eikä vakuuteta.

Työntekijän eläkemaksu nousee

Kilpailukykysopimuksessa sovittiin työeläkevakuutusmaksun jakosuhteen muuttamisesta työnantajan ja työntekijän kesken. Tähän liittyvä eläkelakien muutosesitys annetaan eduskunnalle syksyllä 2016.

Työntekijän työeläkevakuutusmaksua korotetaan kahdessa erässä. Vuonna 2017 työntekijän työeläkevakuutusmaksua korotetaan 0,20 prosenttiyksikköä, vuonna 2018 0,20 prosenttiyksikköä, vuonna 2019 0,40 prosenttiyksikköä ja vuonna 2020 0,40 prosenttiyksikköä.

Korotukset tehdään kumulatiivisesti, jolloin vuonna 2020 työntekijän työeläkevakuutusmaksua olisi korotettu yhteensä 1,20 prosenttiyksikköä. Työnantajan työeläkevakuutusmaksu alentuu vastaavalla määrällä. Vuonna 2020 keskimääräinen työnantajan työeläkevakuutusmaksu olisi tämän muutoksen johdosta 1,20 prosenttiyksikköä alempi kuin vuonna 2016.

Työntekijän työeläkevakuutusmaksu seuraa työeläkevakuutusmaksun tasoa nykyiseen tapaan. Työntekijän työeläkevakuutusmaksu muuttuu keskimääräisen työeläkevakuutusmaksun tason muuttuessa.

Eläkettä kertyy aiempaa aikaisemmin

1.1.2017 alkaen eläkettä alkaa työntekijöillä karttua 17 ikävuodesta alkaen 1,5 prosenttia vuodessa. Yrittäjillä alaikäraja on edelleen 18 vuotta.

53–62-vuotiailla muutos tapahtuu myöhemmin. Siirtymäajalla vuoden 2017 alusta vuoden 2025 loppuun saakka eläkettä karttuu 53–62-vuotiaille 1,7 prosenttia palkasta tai yrittäjillä YEL-vakuutetusta työtulosta vuodessa.

Aiempi 63 vuotta täyttäneen 4,5 prosentin kannustinkarttuma poistuu vuoden 2017 alusta. Sen korvaa 1,5 prosentin peruskarttuman lisäksi lykkäyskorotus. Lykkäyskorotuksen 0,4 prosenttia kuukaudessa saa jokaiselta kuukaudelta, jolta vanhuuseläkkeen alkamisaikaa lykkää alimman vanhuuseläkeiän täyttämisen jälkeen.

Aiemmin työntekijän työeläkemaksu on vähennetty työntekijän eläkkeen perusteena olevasta ansiosta. Ensi vuoden alusta eläkemaksua ei enää vähennetä vuosiansiosta eläkettä laskettaessa. Eläke karttuu siten aiempaa suuremmista ansioista.

Esimerkki: Näin Maijan eläke muodostuu ensi vuonna

Maija on syntynyt vuonna 1952 ja suunnittelee jäävänsä eläkkeelle lokakuun 2017 alusta lähtien.

  • Maijan alin vanhuuseläkeikä on 63 vuotta.
  • Maijalle karttuu eläkettä vuonna 2016 saamistaan ansioista 4,5 %. Tammi-syyskuussa 2017 Maijalle karttuu eläkettä 1,5 %.
  • Vuonna 2017 Maijan vanhuuseläkettä korotetaan 0,4 % jokaiselta lykätyltä kuukaudelta.
  • Lykkäyskorotus lasketaan Maijan eläkkeen koko karttumaan.
  • Maijan karttunut eläke ennen lykkäyskorotusta on 1 000 euroa, johon hän saa 3,6 % lykkäyskorotuksen (9 x 0,4 %).
  • Maksettavasta eläkkeestä vähennetään elinaikakertoimen vaikutus.

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti