Seuraa Etera

Tomi Hussi: Yrityksen ja työntekijän tavoitteiden yhdistäminen ei ole looginen paradoksi

Blogikirjoitus   •   Touko 09, 2017 11:19 EEST

Professori Guy Ahonen iskosti jo opiskeluaikoina mieleeni ajatuksen siitä, että yrityksen olemassaolon perusta on pääoman pitkäaikainen tuotto. Koska yrityksen johto on nimenomaan tästä vastuussa omistajille, on vaatimus yritystoiminnan eettinen perusta. Perimmäinen tarkoitus voidaan kuitenkin raadollisesti nähdä materialistisena ajattelutapana, joka on omiaan herättämään vastakkainasettelua omistajien ja henkilöstön välillä. Henkilöstötuottavuus avaa mahdollisuuden vastakkainasettelun ylittämiseen.

Yhdessä Guy Ahosen ja Ossi Auran kanssa rakentamamme henkilöstötuottavuuden malli koostuu yksittäisen työntekijän osaamisesta, motivaatiosta ja työkyvystä. Koska näiden tekijöiden muodostaman kokonaisuuden parantamisella on liiketaloudellisen suorituskyvyn kannalta positiivinen vaikutus, on yritykselle mielekästä ja jopa eettistä panostaa henkilöstötuottavuuden kehittämiseen.

Työntekijän kannalta henkilöstötuottavuuden edistäminen tukee monella tavalla tärkeiden ja arvokkaiden asioiden edistymistä. Riittävä osaaminen suhteessa työn vaatimuksiin on mm. lääke osaamisen puutteista johtuvaa kuormitusta kohtaan. Se lisää omalta osaltaan myös työturvallisuutta, kun asiat tehdään oikein. Motivaatio on kytköksissä merkityksellisyyden kokemukseen, kun työ on innostavaa ja tuntuu mielekkäältä. Työkyvyn ylläpitäminen ja säilyttäminen varmistavat fyysisten ja psyykkisten voimavarojen riittämisen myös työroolin ulkopuolella. Nämä kaikki ovat olennaisia seikkoja työhyvinvoinnin kokemisen kannalta.

Toki yrityksen pitkäaikainen menestyminen on suoraan myös yksittäisen työntekijän etu, sillä hyvin menestyvä yritys kykenee suuremmalla todennäköisyydellä tarjoamaan työpaikkoja jatkossakin – konkurssin myötä päättyvä liiketoiminta vie myös työpaikat.

Henkilöstötuottavuuden näkyväksi tekeminen edistää johtamista, sillä vanhan liiketoiminnan perustotuuden mukaan ’sitä saat, mitä mittaat’. Henkilöstötuottavuus antaa kehittämistoimenpiteille selkeän suunnan ja tavoitteet, kun määritettyjen sisältöjen ohella kehittämisen merkitys kyetään osoittamaan myös käyttökate-euroina. Kun johto näkee kehittämisen tulokset, se pystyy tekemään normaalin liiketoimintalogiikan varassa päätöksiä jatkokehittämisestä. Henkilöstötuottavuuden posiviitinen vaikutus on tyypillisesti niin suuri, että valmiutta jatkopanostuksiin kyllä löytyy. 

Samaan aikaan kehitys palvelee myös yksittäisen työntekijän intressejä. Henkilöstötuottavuuden kehittäminen on siis pohjimmiltaan aito win-win -tilanne, jonka varassa työntekijän ja yrityksen intressit yhdistyvät.

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti