Seuraa Etera

Sauli Hämäläinen: Yritysvastuullisuuteen sijoittamista tässä ajassa

Blogikirjoitus   •   Marras 29, 2017 13:30 EET

Eteran sijoitustoiminnassa vastuullisuudella on erityinen piirre: se on lähtenyt kasvamaan alhaalta ylös, ja koko yrityssijoituksista vastaava seitsemän hengen ryhmä on ollut aloitteellinen vastuullisuuskriteerien sisällyttämisessä sijoitusprosessiin. Näin vastuullisuudesta ja ESG-asioista on muodostunut tärkeä sijoituksia ohjaava tekijä.

Yrityssijoitukset-tiimi vastaa Eteran sijoituksista listattuihin ja listaamattomiin yhtiöihin. Jokainen salkunhoitotiimin jäsen ottaa omissa sijoituspäätöksissään huomioon vastuullisuusnäkökulman. Tämä tarkoittaa niin tiimin sisäistä sijoitusprosessin kehittämistä kuin sen tutkimista, miten yrityksen vastuullisuuden paraneminen näkyy sen liiketoiminnan kehittymisessä ja arvostuksessa.

Etera on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet vuonna 2010. Näiden periaatteisiin sitoutumisen yhtenä ilmentymänä olemme muiden institutionaalisten sijoittajien tavoin jo vuosia käyttäneet ns. mustia listoja. Niiden avulla olemme pystyneet välttämään sijoituksia yhtiöihin, joiden liiketoiminta-alueet ovat kyseenalaisia.

Viime vuosina olemme siirtäneet yrityssijoituksissa kehittämisen painopisteen eteenpäin katsovaan vastuullisuuden arviointiin. Olemme yhteistyökumppaniemme tuottaman sekä oman yritysvierailuihin perustuvan ESG-analyysin perusteella arvioineet yhtiöiden vastuullisuusasioihin liittyviä riskejä ja etenkin mahdollisuuksia sekä niiden mahdollisia vaikutuksia yhtiön tuloskehitykseen ja arvostukseen.

Tämän vuoden merkittävin kehitysaskel on ollut vastuullisuuden integroiminen osaksi kvantitatiivista globaalia osakevalintaprosessiamme. Tämän on mahdollistanut yhteistyömme MSCI:n kanssa, jonka tuottamaa ESG-dataa hyödynnämme omissa malleissamme.

Kvantitatiivisten mallien kehittämisen pohjana käytetään paitsi Eteran omaa ja yhteistyökumppanien tutkimusta, myös tarkan seulan läpikäynyttä tieteellistä kirjallisuutta. Vaikka laadukas ESG-data onkin vielä hyvin nuorta, ja sen perusteella tehtäviin mallinnuksiin on siksi suhtauduttava varovaisesti, ovat alustavat tuloksemme rohkaisevia. Uskomme, että ESG:n liittäminen kvantitatiivisen analyysin parametriksi tulee entisestään parantamaan salkkujemme riski/tuotto–suhdetta. On perusteltua olettaa, että käyttämämme eteenpäin katsova lähestymistapa tarjoaa tähän parhaan mahdollisuuden. Tämä pätee erityisesti ympäristössä, jossa monet sijoittajat vain reagoivat jo toteutuneisiin riskeihin.

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti