Seuraa Etera

Henna Ahtola: Digityökaveri Tarmo aloitti työnsä Eterassa

Blogikirjoitus   •   Syys 21, 2017 13:20 EEST

Digitalisaatio ja työelämän muutos etenevät vauhdilla. Me uskomme Eterassa, että ohjelmistorobotiikan hyödyntäminen on yksi keskeinen tulevaisuuden työelämää muokkaava tekijä. Meillä on digityökaveri Tarmosta hyvät kokemukset.

Osana Etera 2020 strategista kehitysohjelmaa lähdimme keväällä 2017 tutustumaan ohjelmistorobotiikan mahdollisuuksiin. Jo ensimmäisissä työpajoissa rajatuilla toiminta-alueilla löysimme melkein kolmekymmentä potentiaalista kohdetta ohjelmistorobotiikalle.

Ohjelmistorobotiikalla tarkoitetaan lyhyttä ohjelmaa, joka käyttää sovelluksia käyttöliittymän kautta ihmisen kaltaisesti. Tyypillisesti ohjelmistorobotti toteuttaa pienen osan isommasta prosessista ennalta määritettyjen sääntöjen mukaan. Robotti toimii ihmisen rinnalla huolehtien esimerkiksi manuaalisesta ja rutiininomaisesta tietojen keräämisestä. Ohjelmistorobotiikalle erinomaisia kohteita ovatkin manuaalista työtä vaativat, rutiininomaiset ja ison volyymin toiminnot.

Olemme kevään aikana testanneet ja pilotoineet ohjelmistorobotiikkaa neljässä tehtävässä vakuuttamisen, asiakasliiketoiminnan sekä ammatillisen kuntoutuksen saroilla positiivisin kokemuksin. Ensimmäisiin oikeisiin hommiin Tarmo-robotti pääsi syyskuun alussa.

Digityökaveri sai nimensä nimikilpailun perusteella ja kesäjuhlissa oli Tarmon ensiesiintyminen muulle henkilöstölle. Ensi vaiheessa Tarmon tehtäviin kuuluu tiedonhaku eri järjestelmistä asiakastyötä tekevän henkilön apuna. Osa asiakkaistamme saattaa myös saada Tarmon lähettämiä viestejä.

Ohjelmistorobotiikka on otettu Eterassa vastaan innostuneesti. Eteralaiset huomasivat nopeasti, kuinka robotiikan avulla voidaan helpottaa rutiininomaisia ja tylsiä tehtäviä vapauttaen aikaa asiakkaiden palvelemiseen sekä erityisosaamista vaativiin tehtäviin. Samaan aikaan myös odotamme virheiden vähenevän entisestään ja palvelun laadun kasvavan.

Iloitsemme positiivisista kokemuksista ja tulemme syksyn aikana jatkamaan ohjelmistorobotiikan hyödyntämistä ja laajentamaan sen käyttöä jo muihinkin tunnistettuihin kohteisiin. Samaan aikaan rakennamme meidän ammattilaisillemme yhä vahvempaa kokemusta ohjelmistorobotiikasta.

Uskomme tämän hyödyttävän myös asiakkaitamme parantuvana palveluna sekä kokemuksena muuttuvan työelämän teemoista.

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti