Seuraa Etera

​Blogia peliin: Työhyvinvointi kuuluu kaikille, kaiken aikaa

Blogikirjoitus   •   Touko 18, 2015 12:15 EEST

Näin keväisin monilla suomalaisilla työpaikoilla iskee työhyvinvointi-innostus. Luvassa on me-henkeä lisääviä henkilöstön virkistyspäiviä ja kuntoa kohottavia liikuntatapahtumia.

Millaisiin toimenpiteisiin sinun työpaikallasi on ryhdytty työhyvinvoinnin edistämiseksi? Onko työhyvinvointitoiminta enimmäkseen satunnaista keppijumppaa? Vai onko työhyvinvointi osa yrityksen strategiaa, jolloin toimintaa suunnitellaan systemaattisesti tulevaisuutta ajatellen?

Vain pitkäjänteinen toiminta tuottaa tulosta myös yritykselle. Kun työpaikalla voidaan hyvin, työt sujuvat ja tuottavuus kasvaa.

Miten johtaminen näyttäytyy henkilöstölle?

Parhaiten onnistuvat ne työpaikat, jotka osaavat johtamisessaan yhdistää sekä ihmisten että työpaikan edun. Tällöin työpaikan johtamiskäytännöt ja esimiesten toimintatavat ovat yhtenäiset, johtaminen on ennustettavaa (lue systemaattista) ja lainmukaista.

Johtamisen lähtökohtanahan on luoda työpaikalle puitteet, joilla ihmiset saadaan toimimaan kohti tavoitteita, sovitussa ajassa, yhteistyössä ja vieläpä laadukkaasti. Lienee itsestään selvää, että hyvinvoiva työyhteisö saavuttaa sille asetetut tavoitteet helpommin. Huonosti voivat ihmiset keskittyvät omaan pahaan oloonsa, eivät organisaation tavoitteisiin.

Entä miten ammattitaito ja osaaminen liittyvät työhyvinvointiin?

Osaamista ja ammattitaitoa kehittävät työpaikat selviävät paremmin uusista haasteista, ideoivat enemmän uusia toimintatapoja ja taipuvat paremmin muutoksiin.

Kun työntekijän ammattitaito vastaa työtehtävien vaatimuksia, työt hoituvat sujuvasti ja hän tuntee hallitsevansa työnsä. Osaaminen vähentää henkistä kuormitusta ja näin vahvistaa hyvinvointia.

Asiakkaille ja sidosryhmille puolestaan ammattitaitoiset ja osaavat työntekijät kertovat työpaikan tuottavuudesta ja vahvistavat hyvää yrityskuvaa.

Tarvitseeko perustella enempää?

Sujuuko yhteistyö kuin Strömsössä?

Toimivan työyhteisön tunnuspiirteitä kysyttäessä monelle tulee ensimmäiseksi mieleen hyvä työilmapiiri ja mukavat työkaverit. No näistähän se työyhteisön henki monesti muodostuu. Joko hyvässä tai pahassa.

Jos työt eivät suju kuin Strömsössä, on syytä yhdessä keskustella mitä kehitettävää on ihmisten vuorovaikutuksessa, työpaikan rooleissa ja pelisäännöissä.

Tunnistatko sinä oman roolisi ja vastuusi työpaikkasi työhyvinvoinnissa?

Kuinka henkilöstön terveydestä ja työkyvystä huolehditaan?

Otetaanko työkyvyn heikkeneminen riittävän ajoissa puheeksi työpaikallasi? Onko yhteistyö työterveyshuollon kanssa toimivaa ja tavoitteellista? Ovatko työturvallisuusohjeet kaikilla tiedossa?

Meillä jokaisella on vastuu omasta terveydestä ja toimintakyvystä sekä terveistä elintavoista. Ne ovat henkilökohtaisen työkykymme ja työhyvinvointimme perusta.

Työturvallisuuslaki ja työterveyshuoltolaki määrittävät minimitason velvoitteet, joista työnantajan tulee huolehtia. Lisäksi työpaikalle laaditut yhteiset, valmiit toimintamallit helpottavat työkykyasioiden esille tuomista sekä ratkaisemista.

Ja tokihan fiksut työnantajat tarjoavat edelleen työntekijöilleen sekä fyysistä että henkistä terveyttä ja hyvinvointia lisääviä toimenpiteitä ja kannusteita, esimerkiksi niitä liikuntahommeleita tai yhteisiä saunailtoja.

Opi pilkkomaan elefantti – alkuun pääset työhyvinvointikorttikoulutuksessa

Työhyvinvointikorttikoulutus on yksi väline, jolla työpaikan kehittäminen voidaan aloittaa. Päivän mittaisessa koulutuksessa tulevat tutuksi työhyvinvoinnin perusasiat, käsitteet ja keskeiset työelämän säädökset. Koulutuspäivä antaa myös tietoa, miten käytännössä voi edistää työpaikan hyvinvointia ja huomioida työyhteisön eri toimijoiden roolit, oikeudet ja vastuut.

Lisäksi koulutuspäivän aikana selkeytyy työhyvinvoinnin ja tuottavuuden yhteys. Siis se millaisten asioiden tekeminen tai tekemättä jättäminen arjessa vaikuttaa työpaikan sujuvampaan toimintaan ja henkilöstötuottavuuteen.

Näitä ja monia muita aiheita käsittelemme koulutuspäivän aikana ja pohdimme yhdessä kuinka voimme omalta osaltamme viedä niitä eteenpäin omilla työpaikoillamme.

Etera-opiston työhyvinvointikorttikoulutus on tarkoitettu kaikille oman työpaikkansa hyvinvoinnin kehittämisestä kiinnostuneille. 

Taina Muukka
työhyvinvoinnin asiantuntija

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti