Seuraa Etera

Elämässä eteenpäin kuntoutuksella

Blogikirjoitus   •   Huhti 10, 2015 09:15 EEST

Ammatillinen kuntoutus mahdollistaa jatkamisen työelämässä tai työelämään palaamiseen.

Terveysongelmien ei tarvitse tarkoittaa työnteosta luopumista. Ammatillisen kuntoutuksen avulla on mahdollista siirtyä uusiin, omaan terveydentilaan sopiviin tehtäviin. Eteran vakuuttamalla työntekijällä tai yrittäjällä on mahdollisuus ammatilliseen kuntoutukseen.

"Ammatillinen kuntoutus on tarkoitettu työntekijöille ja yrittäjille, jotka ovat vakiintuneesti työelämässä. Kuntoutustarpeen tulee olla lääketieteellisesti todettu ja työkyvyttömyyden uhkaavan seuraavan viiden vuoden kuluessa nykyisissä tehtävissä", kertoo Eteran työkykypalvelupäällikkö Satu Blomster.

YIT:llä myös kuntoutus keskiössä

YIT:llä on pitkät perinteet henkilöstön työkyvystä huolehtimisessa. Ammatillinen kuntoutus on keskeinen osa työkyvynhallinnan prosessia.     
    
"Meillä on erittäin hyvät kokemukset ammatillisesta kuntoutuksesta. Se avaa uuden mahdollisuuden sekä työnantajalle että työntekijälle. Henkilöstön työkyvystä huolehtiminen ja aidosti uusien ratkaisujen etsiminen vaikuttaa myös työyhteisön sosiaalisen pääoman kasvamiseen", sanoo YIT:n työhyvinvointipäällikkö Kaisa Kuvanto.

Kyseessä on lisäksi merkittävä kustannustekijä sekä yrityksen että yksilön kannalta.

YIT:llä ammatillisen kuntoutuksen aloittaa vuosittain keskimäärin 30 henkilöä. Eniten ammatillista kuntoutusta käytetään YIT:llä erilaisiin pitkäaikaisiin tuki- ja liikuntaelinvaivoihin sairastuneiden työntekijöiden työkokeiluihin. Lisäksi joka vuosi muutama henkilö aloittaa uuteen ammattiin kouluttautumisen eläkevakuutusyhtiön tuella.     
    
"Olemme saaneet monta hyvää työnjohtajaa työntekijöistä, joiden työkyky ei riitä entisiin työtehtäviin", Kuvanto kertoo.

Ymmärrystä, luottamusta ja tahtoa

Henkilön oma tahto pysyä työelämässä on kaikkein merkittävin tekijä työhön palaamisessa. Avainasemassa ovat lisäksi kannustava esimies, osaava työterveyshuolto sekä ketterä eläkevakuutusyhtiö. YIT:n työhyvinvointiyksikön roolina on varmistaa, että asiat sujuvat.

"YIT:läiset sinnittelevät usein liian pitkään oireidensa kanssa töissä, mikä aiheuttaa pitkittyneitä sairauspoissaoloja. Meidän tulisi mahdollisimman nopeasti miettiä työjärjestelyjä jo ennen pitkää sairauspoissaoloa sekä erilaisia työhönpaluuun vaihtoehtoja. Keskustelu uusiin tehtäviin kouluttautumisesta tulisi tarpeen vaatiessa ottaa esille työterveyshuollossa nykyistä aiemmin ja rohkeammin."  


YIT:llä esimiesten rooliin kuuluu myös luovien ja uusien ratkaisujen hakeminen työntekemiseen ja henkilöstön työkyvyn tukemiseen. Yhtä ainoaa oikeaa tapaa tehdä työtä ei ole.

-Tässäkin kannattaa päästää luovuus valloilleen!, Kuvanto kannustaa.

Vaihtoehtoja eri tarpeisiin

On tärkeää, että kuntoutumisen tarve havaitaan ajoissa. Työntekijän kannattaa itse olla aktiivinen, ja myös Eteran kuntoutusasiantuntijat neuvovat aina mielellään.

"Työnantajan ja työterveyshuollon kanssa voi yhdessä pohtia mahdollisuuksia kevennettyyn työhön tai kuntoutukseen hyvissä ajoin", Satu Blomster sanoo.

Kuntoutuspäätöstä hakiessa tehdään kuntoutussuunnitelma ja selvitetään vaihtoehtoja. Yleisimpiä ovat työkokeilut ja työhönvalmennus, joiden kautta moni saa uuden ”ammatin”.

Uudelleenkoulutuksella voi kouluttautua kevyempään, vähemmän rasittavaan työhön. Aktiivisen kuntoutuksen ajalta saa kuntoutusrahaa tai kuntoutustukea.

Ajoitus on a ja o

Viime vuonna Eteran kautta uusia ammatillisia kuntoutuksia aloitettiin 439 kappaletta, ja kaikkiaan erilaisen kuntoutustoiminnan piirissä oli Eterassa lähes 1 200 henkilöä viime vuonna.     
    
"Mitä varhaisemmassa vaiheessa kuntoutustarve havaitaan, sitä parempia ovat tulokset", Blomster sanoo.

Viime vuonna yli 70 prosenttia Eteran kuntoutujista oli kuntoutuksen päättyessä työkykyisiä ja työmarkkinoilla. Jos kuntoutus alkaa ennaltaehkäisevästi jo työssä ollessa, yli 80 prosenttia kuntoutuu.

Kun yhä useampi pystyy jatkamaan työelämässä uusien tehtävien ansiosta, mahdollistuu myös työurien pidentäminen. Sitä kautta myös yhteiskunta hyötyy.

Teksti: Laura Lähdevuori
Kuvat: Mikko Käkelä

Henkilöstön työkyvystä huolehtiminen ja aidosti uusien ratkaisujen etsiminen vaikuttaa myös työyhteisön sosiaalisen pääoman kasvamiseen.

YIT:n työhyvinvointipäällikkö
Kaisa Kuvanto

Lisätietoa ammatillisesta kuntoutuksesta

Kommentit (0)

Lisää kommentti

Kommentti